11 tập thể và 60 cá nhân được khen thưởng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/3/2020, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi ký quyết định số 13/QĐ-PGDĐT khen thưởng cho  thưởng cho 11 tập thể và 60 cá nhân đạt thành tích trong triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong triển khai và thực hiện chuyên đề được Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen và tiền thưởng từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho các thành tích tương ứng đã đạt được.

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.