Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi thông báo kết quả kì thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2017-2018, khóa thi ngày 14/4/2018.

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.