Ngành giáo dục huyện triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay 06/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao đồng của ngành.

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ giáo viên, nhân viên các trường học là hoạt động được tổ chức thường niên của ngành giáo dục huyện. Ảnh: Nguyễn Thị Liên

Tham dự đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay có trên 850 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) các trường mầm non, tiểu học và THCS (MN, TH, THCS) trên địa bàn huyện. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, các học viên được chia thành 04 lớp, gồm: Lớp 1 ở Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường MN, TH, THCS trên địa bàn các xã Đắk Xú, Bờ Y và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai; Lớp 2 ở Nhà đa năng Trường TH Võ Thị Sáu dành cho CB, GV, NV địa bàn xã Sa Loong, Đắk Kan; Lớp 3 ở Nhà đa năng Trường Tiểu học Đắk Nông dành cho CB, GV, NV địa bàn các xã các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông; Lớp 4 ở Nhà đa năng Trường TH Trần Quốc Toản dành cho CB, GV, NV địa bàn thị trấn Plei Kần.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

 

Thời gian bồi dưỡng diễn ra trong các ngày 06 và 08/8. Học viên sẽ được các đồng chí báo cáo viên Ban tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung, chuyên đề quan trọng, cụ thể: Thông tin những nội dung cơ bản trong một số Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương; Quy định số 11-Qđi/TU, ngày 17-01-2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề “Một số vấn đề về xử lý thông tin báo chí mạng xã hội phản ánh không đúng sự thật hoặc không đầy đủ về ngành, đơn vị; kỹ năng đấu tranh với các thông tin xấu, độc của các phần tử thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội”; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2019; Những vấn đề kinh tế- xã hội nổi bật của huyện từ đầu năm đến nay; Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2019-2020 (theo Chỉ thị của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch của Sở GD&ĐT) và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành Giáo dục huyện Ngọc Hồi.

Cuối đợt bồi dưỡng tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng thực hiện viết bài thu hoạch; các trường học sử dụng kết quả viết bài thu hoạch để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp cán bộ, giáo viên và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và xét khen thưởng cuối năm học.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của ngành giáo dục huyện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hữu Thành (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).