Thông báo kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành GDĐT năm 2021

Lượt xem:


Ngày 09/9/2021, bà Y Lan – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký, ban hành Thông báo số 467/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2021.

Theo đó Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2021 đối với 66 thí sinh và công nhận kết quả trúng tuyển đối với 42 thí sinh. Cụ thể như sau:

Dưới đây là Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT năm năm 2021:

           

Dưới đây là Kết quả tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2021:

Nội dung Thông báo số 467/TB-HĐTD:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.