Thông báo chức danh và chữ ký của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi trân trọng thông báo chức danh, chữ ký và số điện thoại của ông Kiều Quốc Tường – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo để các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.