Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành giáo dục

Lượt xem:


Nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và triển khai, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị  giao ban ngành giáo dục, cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Lãnh đạo và các bộ phận của Phòng GD&ĐT;

– Hiệu trưởng các trường học trực thuộc (Nếu cử Phó Hiệu trưởng dự họp phải được sự thống nhất của Trưởng Phòng GD&ĐT ).

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 31/5/2023 (thứ Tư);

– Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi (tầng 2).

3. Nội dung

– Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trong trong thời gian qua; chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp hè 2023 và việc chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024;

– Thảo luận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

4. Công tác chuẩn bị

4.1. Đối với các trường trực thuộc: Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất (nếu có), gửi bằng văn bản về Phòng GD&ĐT (qua iOffice) trước ngày 28/5/2023.

4.2. Đối với các bộ phận thuộc Phòng GD&ĐT

– Tổng hợp các nội dung cần tập trung chỉ đạo, triển khai trong dịp hè 2023 và việc chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

– Tham mưu trả lời các kiến nghị, đề xuất của các trường.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.