Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban cấp học Mầm non quý IV/2018

Lượt xem:


Nhằm đánh giá tình hình giáo dục mầm non Quý III,IV và triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Phòng GD&ĐT thông báo thời gian tổ chức Hội nghị giao ban quý IV/2018 bậc học Mầm non như sau:

 1. Thành phần

– Trưởng  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Cán bộ phụ trách CMMN Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non công lập và ngoài công lập.

2. Thời gian, địa điểm

– Buổi sáng: ngày 20/12/2018, tại Trường  mầm non Hoa Hồng

– Buổi chiều: ngày 20/12/2018, tại Phòng họp tầng 3 Khu hành chính UBND huyện, thôn 6 thị trấn PleiKần

3. Nội dung

3.1. Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 phút

– Dự giờ hoạt động Chơi ngoài trời; tham quan môi trường giáo dục trong và ngoài lớp, khai thác và sử dụng môi trường giáo dục bên ngoài

– Dự giờ hoạt động Góc (Đóng chủ đề)

– Thảo luận nội dung giờ dạy; việc xây dựng môi trường và tổ chức khai thác môi trường giáo dục trong và ngoài lớp.

3.2. Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30 phút

– Đánh giá hoạt động Quí III, IV và Phương hướng, nhiệm vụ giáo dục mầm non trong thời gian tới.

– Thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học trong tổ chức hoạt động Chơi; nội dung, hình thức tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên, các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn hệ thống hồ sơ nhà trường và giáo viên.

* Lưu ý: Đề nghị các đồng chí tham gia Hội nghị chuẩn bị trước các nội dung, các kiến nghị, đề xuất  theo mục 3 của công văn này.

4. Công tác chuẩn bị Hội nghị

4.1. Đối với trường mầm non Hoa Hồng

– Triển khai thực hiện hoạt động Chơi ngoài trời đồng loạt cho 11 lớp mẫu giáo đúng theo kế hoạch. (có danh sách và hoạt động cụ thể kèm theo)

– Xây dựng 01 hoạt động Góc

– Xây dựng mẫu môi trường giáo dục bên trong lớp học theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” (01 lớp)

4.2. Phòng GD&ĐT: Chuẩn bị phòng họp, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị

Nhận được Thông báo này đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non triển khai thực hiện, tham dự đúng thành phần và thời gian qui định.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.