50 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD huyện Ngọc Hồi năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND huyện Ngọc Hồi vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017.

Theo đó có 53 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển, trong đó có 50 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào ngạch viên chức sự nghiệp giáo dục, cụ thể như sau:

Giáo viên mầm non: 09 thí sinh;

Giáo viên tiểu học dạy thể dục: 09 thí sinh;

Giáo viên tiểu học đa môn 08 thí sinh;

Giáo viên tiểu học tiếng Anh: 03 thí sinh;

Giáo viên tiểu học  Âm nhạc: 04 thí sinh;

Giáo viên THCS dạy môn Văn: 05 thí sinh;

Giáo viên THCS dạy môn Thể dục: 02 thí sinh;

Giáo viên THCS dạy môn Địa: 01 thí sinh;

Giáo viên THCS dạy môn Toán: 04 thí sinh;

Giáo viên THCS dạy môn Sinh: 05 thí sinh.

Được biết hình thức tuyển dụng sẽ thông qua xét tuyển, bao gồm xét tuyển kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự tuyển; Kiểm tra, sát hoạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Các thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ được sát hạch năng lực chuyên môn thông qua thực hành giảng dạy (Thực hành giảng dạy 01 tiết trên lớp theo nội dung dự tuyển). Dự kiến các thí sinh sẽ được sát hạch năng lực chuyên môn thực hành tiết dạy trên lớp từ ngày 26/3 đến ngày 29/3/2018.

Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có các thông báo khác đến từng thí sinh về thời gian và địa điểm xét tuyển (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi).

Mời xem chi tiết Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.