Ban chỉ đạo Chính sách BHXH, BHYT huyện Ngọc Hồi trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường trên địa bàn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay, thứ hai ngày 20/03/2023, tại các trường Tiểu học – Trung học Đăk Nông, Tiểu học – Trung học cơ sở Đăk Xú và THCS thị trấn Plei Kần, Ban chỉ đạo Chính sách BHXH BHYT huyện Ngọc Hồi trao tặng tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao thẻ BHYT cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS thị trấn Plei Kần. Ảnh: Lê Hồng Hà.

Tham gia buổi trao tặng có đại diện lãnh đạo ban chỉ đạo Ban chỉ đạo Chính sách BHXH, BHYT huyện, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của 03 trường trên địa bàn.Tổng số tiền mua thẻ BHYT trong đợt này là 5 triệu đồng, đây là nguồn khen thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022. Trưởng Ban chỉ Chính sách BHXH BHYT huyện trích toàn bộ kinh phí mua thẻ BHYT tặng các em học sinh.

Qua khảo sát, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đến thời điểm hiện tại có 12.875 học sinh cấp tiểu học, THCS, trong đó số em có thẻ BHYT là 11.368 em chiếm 89,5%; số chưa có thẻ hoặc hết hạn sử dụng là 1.507 em chiếm 10,5%.Những em chưa có thẻ BHYT đa số là con em là người đồng bào DTTS, đông con có hoàn cảnh khó khăn và dễ tổn thương.

Để đảm bảo đạt tỷ lệ 100% tham gia BHYT nhằm tạo cân bằng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội chăm sóc sức khỏe các em đủ sức khỏe đến trường. Rất cần sự vào cuộc các đơn vị, trường học, tổ chức, cá nhân và chính bản thân gia đình các em trong công tác thực hiện chính sách BHYT.

Việc triển khai các đồng bộ giải pháp huy động các tổ chức và nhân dân cùng chia sẻ tham gia BHYT, hướng tới BHYT toàn dân nhằm nâng cao tỷ lệ BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi khám và chăm sóc sức khỏe cho người dân nhất là các em học sinh là một cách làm hay đảm bảo lợi ích thiết thực và rất nhân văn vì bà con trên địa bàn góp phần chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Trao thẻ BHYT cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại trường TH-THCS Đăk Xú. Ảnh: Lê Hồng Hà.

Trao thẻ BHYT cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại  trường Tiểu học – THCS Đăk Nông. Ảnh: Lê Hồng Hà.

Theo BHXH huyện Ngọc Hồi.