Phòng GDĐT Ngọc Hồi: Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm từ năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn huyện từ năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi tăng cường quản lý và xử lý vi phạm trong hoạt động DTHT.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Trong các năm học qua công tác quản lý, kiểm tra hoạt động DTHT thuộc thẩm quyền đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm đúng mức, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định về DTHT tới các đơn vị trường học trực thuộc.

Tuy nhiên, qua thông tin phản ánh của công dân, vẫn còn những tổ chức, cá nhân thực hiện việc DTHT chưa đúng quy định. Để chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng vi phạm về DTHT; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện gấp các nội dung sau:

Tổ chức quán triệt, nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về DTHT (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học) và Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 138/2013/ND-CP ngày 22/10/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục). Đối với các trường Tiểu học tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

Yêu cầu giáo viên viết cam kết không vi phạm DTHT (lưu tại trường). Nếu phát hiện đơn vị nào có giáo viên vi phạm DTHT thì Hiệu trưởng chịu trách nhiệm liên đới trước cơ quan quản lý cấp trên.

Tăng cường tổ chức kiểm tra hoạt động DTHT của giáo viên, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở DTHT trên địa bàn. Kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo các trường hợp vi phạm DTHT để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.