Điểm xét tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi ban hành Thông báo số 23/TB-HĐXT về việc thông báo điểm xét tuyển viên chức của các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017 (trước đó từ ngày 26/3 đến ngày 29/3/2018 đã có 50 thí sinh dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD tham gia sát hạch năng lực chuyên môn thông qua thực hành giảng dạy – Thực hành giảng dạy 01 tiết trên lớp theo nội dung dự tuyển).

Ảnh minh họa.

Được biết nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo cho năm học 2017-2018 là 20 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Bậc Mầm non: Giáo viên 05 chỉ tiêu;

– Bậc Tiểu học: Giáo viên 08 chỉ tiêu (Giáo viên Tiểu học đa môn 01, Giáo viên Anh Văn 02, Giáo viên Thể dục 04, Giáo viên Âm nhạc 01);

– Bậc THCS: Giáo viên 07 chỉ tiêu (Giáo viên Văn 02, Giáo viên Thể dục 01,Giáo viên Địa 01, Giáo viên Toán 01, Giáo viên tiếng Anh 01, Giáo viên Sinh 01).

Cách xác định người trúng tuyển (Theo Kế hoạch số 1788/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện Ngọc Hồi):

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển – nếu điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Mời xem chi tiết Thông báo điểm xét tuyển:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.