Động viên giáo viên viết đơn tình nguyện xung phong đến nhận công tác tại các trường thuộc địa bàn xã Đắk Ang

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong những năm vừa qua ngành giáo dục đã tích cực tham mưu UBND huyện thực hiện việc thuyên chuyên, luân chuyển hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên làm việc ở những vùng khó khăn về vùng thuận lợi hơn và ngược lại, đây được xem là một nỗ lực thiết thực của ngành nhằm tạo sự công bằng cho các thầy cô giáo.

Khi những cây cầu treo bắt qua sông Pô Kô bị cuốn trôi sau cơn bão số 9 (năm 2009) – Thầy Lê Phượng Hoàng, giáo viên trường Ngô Quyền dắt học sinh vượt sông Pô Kô (ảnh: Đinh Văn Truyền).

Vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục ban hành văn bản về việc luân chuyển và điều động giáo viên đến nhận công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; theo đó Phòng đề nghị các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị trấn Plei Kần thực hiện một số nội dung như sau:

Các đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn triển khai đến đội ngũ giáo viên việc thực hiện nghĩa vụ của cá nhân về công tác tại vùng khó khăn đối với những giáo viên chưa tham gia công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn Thị trấn Plei Kần tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo viên trẻ, nhiệt huyết viết đơn tình nguyện xung phong đến nhận công tác tại các trường thuộc địa bàn xã Đắk Ang.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị trấn lập danh sách những giáo viên công tác tại đơn vị từ 5 năm trở lên chưa có thời gian công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn gửi về Phòng để Phòng Giáo dục và Đào tạo có cơ sở tham mưu UBND huyện luân chuyển điều động giáo viên, nhân viên đến công tác tại các trường học trên địa bàn xã Đắk Ang trong năm học 2018-2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.