Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/02/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành Thông báo số 01/TB-PGDĐT về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của ông Nguyễn Hương Tích – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi  đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài huyện biết để thuận tiện trong quan hệ công tác.

Số điện thoại cơ quan: 02.603.503.508

Số điện thoại di động: 0976.822.579; 0947.822.579.

Email: nghuongtich.ngochoi@kontum.edu.vn

Chữ ký của ông Nguyễn Hương Tích:

Xem chi tiết tại đây…

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.