GV được tự nguyện và chủ động đăng ký tham gia Hội thi dạy giỏi cấp huyện đối với cơ sở GDMN, cơ sở GDPT năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng GDĐT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Hội thi giáo viên dạy giỏi đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021 huyện Ngọc Hồi được tổ chức dựa trên sự tự nguyện, chủ động của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; việc tổ chức hội thi đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất; đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Đối tượng tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa huyện Ngọc Hồi và có đủ tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể: Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Số lượng đăng ký dự thi năm nay được Phòng GDĐT quy định cụ thể như sau: Mỗi trường đăng ký từ 03 đến 05 giáo viên/mỗi cấp học; các trường khu vực thị trấn, Đắk Xú có thể đăng ký từ 03 đến 07 giáo viên/cấp học. Đối với các trường Mầm non ngoài công lập khuyến khích tham dự, không giới hạn số lượng.

Mỗi giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021 phải thực hiện 2 phần thi:

Phần thi 1, giáo viên thực hành 01 hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục (đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non), thực hành dạy 01 tiết theo bài trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông) tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục/tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em/số lượng học sinh của nhóm/lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên bốc thăm bài dạy, lớp dạy và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

Phần thi 2, giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Cụ thể như sau:

Nội dung biện pháp do chính giáo viên đúc rút, sáng tạo, áp dụng trong thực tế công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; giảng dạy môn học nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, như: đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh; dạy học gắn liền với di sản; đổi mới kiểm tra đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;… hướng tới phát triển phẩm chất năng lực của người học. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Yêu cầu của biện pháp cần nêu rõ: Lý do hình thành biện pháp (nêu rõ thực trạng của vấn đề tại đơn vị/địa phương); Nội dung, cách thức thực hiện; Hiệu quả khi áp dụng biện pháp trong thực tế giảng dạy (số liệu minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em, học sinh khi áp dụng biện pháp); Kết luận.

Giáo viên được trình bày biện pháp không quá 20 phút, Ban giám khảo hỏi và thảo luận không quá 10 phút. Giáo viên có thể sử dụng phượng tiện ứng dụng công nghệ thông tin khi trình bày.

Đối với phần thực hành tiết dạy được quy định đánh giá như sau: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; công tác giảng dạy được quy định đánh giá như sau: Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt.

Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng trẻ em, học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; Biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em, học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Bảng tự đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp có xác nhận của nhà trường; Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường; 03 báo cáo về một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục (Báo cáo kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, giảng dạy học sinh có xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục).

Hội thi giáo viên dạy giỏi đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021 huyện Ngọc Hồi sẽ được diễn ra từ ngày 11/01/2021 đến 22/01/2021.

Địa điểm tổ chức thi của mỗi cấp học được quy định cụ thể như sau:

Đối với cấp học Mầm non tổ chức tại các trường: MN Hoa Hồng, MN Bình Minh, MN Đắk Xú.

Đối với cấp học Tiểu học tổ chức tại các trường: TH Số 1 Thị trấn Plei Kần, TH Số 2 Thị trấn Plei Kần, TH-THCS Đắk Xú.

Đối với cấp học THCS, tổ chức tại các trường: THCS Thị trấn Plei Kần, THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TH-THCS Đắk Xú, TH-THCS Lý Tự Trọng.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.