Học sinh tỉnh Kon Tum sẽ nghỉ hè vào giữa tháng 7

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa qua cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, tỉnh Kon Tum cũng đã cho toàn thể học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Cùng với các hoạt động kinh tế, xã hội nói chung, hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh đã trở lại bình thường.

Vì vậy, nhằm đảm bảo chương trình giáo dục, ngày 21/5/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nguyễn Phúc Phận đã ký ban hành Quyết định số 267/QĐ-SGDĐT về việc điều chỉnh, bổ sung khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc học kỳ II trước ngày 11 tháng 7 năm 2020 và kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Các trường tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Bên cạnh đó các trường cũng phải hoàn thành tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2020 gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.


Phòng GDĐT Ngọc Hồi.