Hơn 900 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ 17-18/8/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 05 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho hơn 900 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi năm 2023.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 được tổ chức theo hình thức tập trung, trực tiếp tại 05 địa điểm/5 lớp, cụ thể: tại Nhà đa năng trường TH-THCS Đăk Nông (điểm trường THCS); Nhà Đa năng, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai; Hội trường UBND Thị trấn Plei Kần; Nhà Đa năng, Trường TH Trần Quốc Toản; Hội trường UBND xã Đăk Xú.

Lớp bồi dưỡng quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; Kết quả hội nghị lần thứ bảy (hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông tin kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023. Giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, định hướng công tác tư tưởng sau vụ việc tại huyện Cư Kuin- Đắk Lắk. Chuyên đề của tỉnh năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.

Qua chương trình bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; cập nhật những nội dung cơ bản trong một số văn bản của Đảng; các Nghị quyết, Chương trình, Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nắm được tình hình nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng,… trong nước, quốc tế và của địa phương; một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; nắm bắt được kế hoạch – chương trình – mục tiêu – nội dung của ngành giáo dục hiện nay và các năm tiếp theo.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.