Họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình dạy học ứng phó với dịch Covid-19 tại các trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều nay, 04/01/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình dạy học ứng phó với dịch Covid-19 tại các trường học.

Cuộc họp được kết nối đến 33 đơn vị trường học trực thuộc.

Dự chỉ đạo tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Hương Tích, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Vũ Việt Thắng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận phụ trách chuyên môn Phòng. Dự Hội nghị tại các điểm cầu có đại diện Lãnh đạo của 33/33 đơn vị trường học trực thuộc.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các trường học khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp; Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp; phương án triển khai dạy học, giáo dục linh hoạt ứng phó với các cấp độ dịch Covid-19; phân tích, đánh giá tác động về các ca F0, F1 và F2 liên quan đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành.

Cùng thảo luận đại diện các nhà trường đề nghị cần triển khai tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác phòng chống dịch; đầu tư trang bị thiết bị y tế cơ bản cho công tác phòng chống dịch; biên chế nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ y tế học đường và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện công nghệ thông tin cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn và cho các nhà trường để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học trực tuyến khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Kết luận cuộc họp đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng việc quét mã QR cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người đến liên hệ công tác; bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong và ngoài nhà trường; tăng cường tuyên truyền đến giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh nâng cao nhận thức về tác hại, ảnh hưởng của dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; căn cứ cấp độ dịch theo từng địa bàn (tổ dân phố/thôn/làng, xã/thị trấn) triển khai các phương án dạy học phù hợp (trực tiếp, trực tuyến, hỗ trợ học tập, hình thức khác,…) đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn trường học, an toàn cho học sinh khi học trực tiếp tại trường. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế hoàn thành tiêm vắc xin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong độ tuổi; tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề nghị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để dịch COVID-19 lây lan, bùng phát, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu (Hiệu trưởng nhà trường) trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.