Hướng dẫn cập nhật thông tin và trích xuất danh sách học sinh trên CSDL Ngành GD

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn cập nhật thông tin và trích xuất danh sách học sinh trên CSDL Ngành giáo dục (tại địa chỉ https://truong.csdl.moet.gov.vn/)

Nguồn video: Sở GDĐT Kon Tum.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.