Hướng dẫn chuyển hồ sơ lên năm học mới trên hệ thống CSDL ngành giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông” (gọi tắt là CSDL MN-PT) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn cho phép chuyển dữ liệu của năm học trước sang năm học tiếp theo liền kề, bao gồm: Chuyển hồ sơ nhân sự sang năm học mới, Chuyển hồ sơ lớp học sang năm học mới, Chuyển hồ sơ học sinh sang năm học mới và Kết quả hồ sơ năm học mới.

Bên cạnh đó Hệ thống CSDL ngành giáo dục cũng cho phép Chuyển lớp cho học sinh sau khi đã hoàn thành chuyển dữ liệu của năm học trước sang năm học tiếp theo.

Mời xem hướng dẫn tại đây:

Cấp mầm non và THCS thực hiện tương tự.

Tham khảo thêm:

>> Video hướng dẫn chuyển hồ sơ lên năm học mới – Mầm non.

>> Video hướng dẫn chuyển hồ sơ lên năm học mới – Tiểu học.

>> Video hướng dẫn chuyển hồ sơ lên năm học mới – THCS.

>> Xem thêm một số video hướng dẫn bổ ích khác của Cục Công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản trị hệ thống CSDL Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.