Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu và bàn giao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản hướng dẫn các trường mầm non trên địa bàn huyện tổ chức đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi, tổ chức nghiệm thu và bàn giao học sinh 5 tuổi  cho các trường tiểu học, năm học 2019-2020.

Trường MN Hoa Hồng (huyện Ngọc Hồi) tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trường tiểu học. Ảnh mang tính chất minh họa.

Theo đó, đối tượng thực hiện đánh giá là trẻ mẫu giáo 5 tuổi đang theo học tại các Trường mầm non trên địa bàn huyện. Trẻ được đánh giá theo Phiếu khảo sát của Phòng GDĐT, bao gồm các nội dung: lĩnh vực phát triển của trẻ như lĩnh vực phát thể chất; lĩnh vực phát triển nhận thức; lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội theo nội dung Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi 5-6 tuổi và bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Thời gian tổ chức đánh giá, tổ chức nghiệm thu và bàn giao học sinh 5 tuổi cho các trường tiểu học được thực hiện từ 7h30 đến 11h00 ngày 07/7/2020. Với thành phần tham gia đánh giá và nghiệm thu gồm 01 cán bộ quản lí của trường tiểu học (nơi nhận bàn giao); 01 cán bộ quản lí Trường mầm non (nơi bàn giao); Giáo viên dạy lớp 1 hoặc khối trưởng khối lớp 1 (hoặc khối khác tùy theo số lớp mầm non 5 tuổi của trường mầm non) và Giáo viên dạy lớp Mẫu giáo 5 tuổi tại các trường mầm non.

Riêng đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện chương trình tập nói Tiếng Việt (chương trình vùng khó khăn) được đánh giá với Phiếu đánh giá có 20 chỉ số bao gồm các lĩnh vực phát triển của trẻ như lĩnh vực phát thể chất; lĩnh vực phát triển nhận thức; lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội và tập nói Tiếng Việt theo chương trình giáo dục mầm non độ tuổi 5-6 tuổi; chương trình tập nói Tiếng Việt do Sở GDĐT ban hành; Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Hình thức khảo sát, nghiệm thu và bàn giao được Phòng GDĐT hướng dẫn như sau:

Giáo viên mầm non thực hiện nhiệm vụ khảo sát thông qua trò chuyện, trao đổi trực tiếp với trẻ các nội dung tại phiếu khảo sát.

Giáo viên Tiểu học thực hiện nhiệm vụ giám sát kết quả khảo sát, thống nhất kết quả khảo sát trẻ 5 tuổi tại lớp mình giám sát.

Giáo viên mầm non hoàn thiện các loại biên bản, danh sách kết quả khảo sát, nghiệm thu, bàn giao trẻ 5 tuổi.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của từng lớp, trường mầm non tổng hợp lập biên bản bàn giao học sinh cho trường tiểu học.

Biên bản được sao thành 03 bản, lưu 01 bản tại trường mầm non, 01 bản trường tiểu học và gửi 01 bản gửi về Phòng GDĐT (Trường tiểu học nhận bàn giao học sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh của Phòng GDĐT được UBND huyện phê duyệt)

Riêng trẻ khuyết tật không thực hiện khảo sát nhưng vẫn đưa vào danh sách bàn giao cho trường tiểu học. Trường mầm non có trách nhiệm bàn giao 01 bộ hồ sơ theo dõi đánh giá trẻ khuyết tật cho trường tiểu học để tiếp tục theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ.

Trong quá trình tổ chức khảo sát Phòng GDĐT cũng yêu cầu tránh tình trạng gây áp lực, căng thẳng cho trẻ.

Bùi Thị Hương (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).