Hướng dẫn quy hoạch trường, lớp giai đoạn 2018-2025, tính đến 2030

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc xây dựng đề án quy hoạch trường, lớp giai đoạn 2018-2025 và tính đến 2030, cụ thể như sau:

Ảnh minh hoạ.

Việc sắp xếp, dồn các điểm trường phải đảm bảo nguyên tắc “tránh manh mún, giàn trải, thuận tiện cho phụ huynh và học sinh”. Vì vậy, mỗi điểm trường có ít nhất từ 3 lớp học trở lên.

Về số lượng lớp, học sinh: Phải dự báo được số trẻ ra lớp theo từng năm học, trên cơ sở số liệu điều tra số trẻ trong độ tuổi có tính đến yếu tố tăng dân số cơ học, số lượng học sinh học trái tuyến.

Về đất đai, CSVC, đội ngũ: Phải căn cứ vào Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được UBND Tỉnh phê duyệt; đồng thời tính cho mức đạt chuẩn đến năm 2030.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường thực hiện xây dựng đề án theo lộ tình sáp nhập một số nội dung sau:

Trường TH Lê Văn Tám phối hợp với Trường TH Đắk Dục xây dựng Đề án quy hoạch sau khi thực hiện sáp nhập Trường TH Lê Văn Tám và Trường TH Đắk Dục, từ năm học 2019-2020.

Trường Mầm non Đắk Dục, từng bước tiếp quản CSVC của Trường TH Đắk Dục.

Trường TH Đắk Nông xây dựng Đề án quy hoạch giai đoạn 2018-2021; Trường THCS Đắk Nông xâv dựng Đề án quy hoạch giai đoạn 2018-2021, phối hợp với Trường TH Đắk Nông xây dựng Đề án quy hoạch sau khi sáp nhập với Trường TH Đắk Nông từ năm học 2021-2022.

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi xây dựng Đề án quy hoạch giai đoạn 2018-2021; Trường TH Nguyễn Huệ xây dựng Đề án quy hoạch giai đoạn 2018-2021, phối hợp với Trường TH Nguyễn Văn Trỗi xây dựng Đề án quy hoạch sau khi sáp nhập với Trường TH Nguyễn Văn Trỗi từ năm học 2021-2022.

Phòng yêu cầu Đề án phải lấy ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ban đại diện cha mẹ học sinh trước khi ban hành.

Mời xem Văn bản chi tiết Tại đây:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.