Huyện Ngọc Hồi thêm 09 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ1-năm 2022 cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định.

Theo đó, năm 2022 cùng với một số trường học trên địa bàn tỉnh, 09 trường học trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 làTrường Mầm non Bờ Y, xã Pờ Y; Trường Mầm non Đắk Ang, xã Đắk Ang; Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Đắk Dục; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Sa Loong; Trường Tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần; Trường TH-THCS Đắk Nông, xã Đắk Nông; Trường TH-THCS Lý Tự Trọng, xã Đắk Kan; Trường THCS Bờ Y, xã Pờ Y; Trường THCS Đắk Dục, xã Đắk Dục.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 24/33 trường học đạt chuẩn quốc gia ở 2 cấp độ, trong đó có 9/10 trường mầm non (đạt 90%); 7/11 trường tiểu học (đạt 63,6%); 5/6 trường THCS (đạt 83,3%) và 3/3 trường TH-THCS (đạt 100%).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo các trường vừa được công nhận thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ, duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được.

Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).