Năm học 2020-2021 học sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ được học ở trường nào ?

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 1257/UBND-TH phê duyệt Tờ trình của Phòng GD&ĐT về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện.

Học sinh Trường MN Hoa Hồng được tổ chức tham quan tại Trường TH Số 2 TT Plei Kần. Ảnh: Thu Mai.

Theo đó, năm học 2020-2021 công tác tuyển sinh đối với các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn huyện được thực hiện như sau:

Thời gian tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6: Từ ngày 29/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020.

Địa điểm tuyển sinh: Tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các trường không được thu phí dự tuyển.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp mầm non, lớp 1 là những học sinh trong độ tuổi quy định có hộ khẩu thường trú tại địa bàn nơi trường đóng chân (kể cả học sinh khó khăn, học sinh khuyết tật không có điều kiện học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt).

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định.

Các trường thực hiện tuyển sinh số học sinh trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Hồ sơ tuyển sinh vào lớp mầm non, lớp 1 gồm Đơn xin nhập học; 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 01 bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú kèm theo bản gốc để đối chiếu. Tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 theo phương thức xét tuyển, huy động hết số học sinh trong độ tuổi ra lớp, bảo đảm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn.

Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 gồm Đơn xin nhập học; Học bạ cấp tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 01 bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú kèm theo bản gốc để đối chiếu. Tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, huy động hết số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp, bảo đảm nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn.

Địa bàn tuyển sinh đối với các trường được quy định như sau:

Đối với các xã chỉ có 01 trường mầm non công lập (Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông, Đăk Kan, Sa Loong, Đăk Xú, Pờ Y), 01 trường tiểu học (Đăk Nông, Đăk Xú, Đăk Kan), 01 trường trung học cơ sở (Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông, Đăk Kan, Sa Loong, Đăk Xú, Pờ Y): Tuyển sinh hết số học sinh trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã nơi trường đóng chân.

Đối với các trường phổ thông nằm trong lộ trình sát nhập năm 2020 vẫn thực hiện tuyển sinh theo địa bàn quy định tại Kế hoạch này. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn cụ thể việc bố trí, điều chuyển, sắp xếp lớp, học sinh tại các trường sau khi có Quyết định sát nhập.

Đối với các trường mầm non tư thục, dân lập: Tuyển sinh trẻ từ 3 tháng đến 5 tuổi. Tuyển sinh theo nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn huyện phù hợp với các điều kiện đảm bảo của nhà trường; khuyến khích tuyển sinh trẻ dưới 36 tháng nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

Trường Mầm non Hoa Hồng: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố (TDP): TDP1, TDP2, TDP3, TDP6, TDP7 thị trấn Plei Kần; trong trường hợp chưa tuyển đủ số lượng học sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt (gọi tắt là Quyết định số 20) và có nhu cầu tuyển sinh thêm số trẻ ngoài địa bàn quy định thì báo cáo, xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Trường Mầm non Chơ Rao: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Thôn 4, Thôn 5 của thị trấn Plei Kần.

Trường Mầm non Bình Minh: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: TDP4, TDP5, Thôn 6, Thôn 7 của thị trấn Plei Kần.

Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Plei Kần: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: TDP1, TDP4, TDP5, thôn 6 và thôn 7 của thị trấn Plei Kần.

Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Plei Kần: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: TDP2, TDP3, TDP6 và TDP7 của thị trấn Plei Kần.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Thôn 4 và Thôn 5 của thị trấn Plei Kần.

Trường Tiểu học Bế Văn Đàn: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Ngọc Hải, Bắc Phong, Đăk Mế, Kon Khôn của xã Pờ Y.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Măng Tôn, Tà Ka, Đăk Răng, Iệc của xã Pờ Y.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Cao Sơn, Giang Lố 2, Hào Lý, Bun Ngai của xã Sa Loong.

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Giang Lố 1, Đăk Vang của xã Sa Loong.

Trường Tiểu học Đăk Dục: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Dục Nhầy 1, Dục Nhầy 3, Chả Nhầy, Nông Nhầy, Đăk Hú, Ngọc Hiệp, Chả Nội của xã Đăk Dục.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Dục Nhầy 2, Đăk Ba, Đăk Răng, Nông Kon của xã Đăk Dục.

Trường Tiểu học Đăk Ang: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk BLái, Đăk Rơ Me, Long Zon của xã Đăk Ang. (Tuyển sinh thêm số học sinh thôn Chả Nội của xã Đăk Dục nếu học sinh có nhu cầu và nhà trường đảm bảo được các điều kiện dạy học).

Trường Tiểu học Kim Đồng: tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Da Tun, Đăk Sút 1, Đăk Sút 2 của xã Đăk Ang.

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Plei Kần: tuyển sinh học sinh thuộc địa bàn tại: Thôn 4, Thôn 5, TDP1, TDP2, TDP3, TDP6, TDP7 của thị trấn Plei Kần.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai: tuyển sinh số học sinh của các Thôn, Tổ dân phố còn lại của thị trấn Plei Kần.

Để công tác tuyển sinh được tiến hành đúng theo quy định, đảm bảo thời gian các đơn vị trường học cần xây dựng kế hoạch tuyển sinh; thành lập Hội đồng tuyển sinh trước ngày 28/7/2020. Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo rộng rãi Kế hoạch tuyển sinh tại địa phương; làm tốt công tác vận động nhân dân tại địa bàn đăng ký tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định. Thực hiện công tác tuyển sinh trong thời gian từ ngày 29/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020; báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/8/2020 để phê duyệt, hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020-2021; Tờ trình xin phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển; Danh sách học sinh trúng tuyển (02 bộ).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.