Kết luận của Trưởng Phòng GDĐT tại Hội nghị Giao ban ngành Quý III năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Giao ban ngành Quý III năm 2021 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác Quý III/2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021.

Ảnh minh họa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 34 điểm cầu với sự tham dự của Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên cốt cán các trường học trực thuộc. Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021 và các ý kiến thảo luận, đề xuất của các trường học; Trưởng Phòng GD&ĐT kết luận:Tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các trường học (bổ sung phòng học, phòng bộ môn, trang bị bảng lớp, thiết bị phòng máy, thư viện, sửa chữa bàn ghế, hỗ trợ kinh phí làm nhà xe, giải quyết việc giáo viên chưa đạt chuẩn, bổ sung giáo viên, nhân viên, …); Phòng GD&ĐT sẽ tích cực tham mưu cấp trên và phối hợp với các cơ quan có liên quan để từng bước tháo gỡ, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 có trọng tâm, trọng điểm, tránh gây áp lực, quá tải đối đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; lấy nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học là mục tiêu chính để tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Duy trì thường xuyên, nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để xảy ra lây lan dịch bệnh trong trường học do lơ là, chủ quan; chủ động các phương án để sẵn sàng chuyển đổi hình thức dạy học, giáo dục phù hợp khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Vận động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp, thực hiện các biện pháp để duy trì tốt tỉ lệ chuyên cần, không để học sinh nghỉ học dài ngày, bỏ học. Nắm bắt chặt chẽ số học sinh của trường đã trở lại địa phương để xếp lớp, kịp thời củng cố kiến thức, tạo điều kiện để các em theo kịp chương trình. Thường xuyên giữ liện lạc, kết nối với số học sinh của trường chưa trở lại địa phương để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập tại nơi cư trú. Duy trì tham gia Chương trình “Giờ học yêu thương” có chất lượng, hiệu quả. Tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương theo tinh thần Công văn số 1840/SGDĐT-VPV ngày 15/10/2021của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bám sát các văn bản hướng dẫn về công tác thu – chi, vận động nguồn xã hội hóa, … tổ chức thực hiện thu – chi công khai, minh bạch, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân; quá trình triển khai cần thận trọng, không triển khai nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm; thực hiện miễn, giảm các khoản thu theo quy định và có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các đối tượng học sinh yếu thế (học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đông con, …); chứng từ thu – chi, hồ sơ, sổ sách phải được thiết lập đầy đủ, chặt chẽ theo quy định; tránh để xảy ra tình trạng lạm thu, gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản (nhất là các trang thiết bị thực hiện Chương trình GDPT 2018); thực hiện tốt bảo quản, củng cố và huy động thêm các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp gắn với xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, nhà vệ sinh thân thiện và bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ chính sách dành cho nhà giáo và học sinh; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chi trả chế độ, chính sách giáo dục trong thời gian học sinh không học tập trung tại trường năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Đối với các trường thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính thực hiện báo cáo, thuyết minh chi tiết việc thực hiện trong thời gian qua, chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Phòng GD&ĐT sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp trên xem xét, hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới.

Coi trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, … ; các đơn vị cần bám sát theo lộ trình theo Kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện, tránh để cận thời gian mới triển khai dẫn đến bị động, thiếu, chậm hồ sơ,… Đối với các nội dung còn vướng mắc, khó khăn các đơn vị kịp thời tham mưu, đề xuất (bằng văn bản) gửi về Phòng GD&ĐT để sớm có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Thường xuyên liên hệ công tác với các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong việc tham gia chăm lo cho công tác giáo dục tại địa phương (nhất là việc vận động học sinh ra lớp, đầu tư một số hạng mục cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, …).

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trường học, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ (kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, sai sót trong việc thống kê, báo cáo trong thời gian qua). Xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cá nhân phát huy năng lực, sở trường trong công tác và học tập. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong nội bộ, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc phát sinh tại đơn vị.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.