Kết luận Hội nghị giao ban ngành giáo dục quý IV năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị giao ban ngành nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2021; trên cơ sở nội dung của cuộc họp, các kiến nghị, đề xuất của các trường học và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Y Lan – UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ngọc Hồi.

Ảnh minh họa.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo kết luận:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành đến đội ngũ nhà giáo, người lao động và học sinh trong toàn ngành; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường học; phát huy dân chủ, đoàn kết; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; ý thức khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ nhà giáo, người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế, khiếu kiện, khiếu nại nặc danh, trái quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương và phụ huynh để duy trì tốt sĩ số, tỉ lệ chuyên cần của học sinh; có biện pháp tư vấn tâm lý, hỗ trợ vật chất, đồ dùng học tập đối với các đối tượng học sinh yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy có bỏ học; khắc phục tình trạng học sinh thường xuyên vắng học, nhất là các dịp trước và sau nghỉ Lễ, Tết và thời điểm thu hoạch mùa vụ tại các địa phương.

Triển khai thực hiện khoa học, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II năm học 2020-2021; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các cấp tổ chức; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và các học sinh có học lực yếu, kém (chưa hoàn thành) sau kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 và sau đợt khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo (lớp 4, lớp 8); thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra tư vấn giáo viên và chuẩn bị tốt cho các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch[1]; chỉ đạo tổ chức, tham gia các Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học[2], thực hiện xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường, hồ sơ chuyên môn (tổ khối, giáo viên) trên môi trường mạng; đổi mới hình thức tổ chức tập huấn, hội họp, sinh hoạt chuyên môn, dạy học trực tuyến; phê duyệt, kiểm tra hồ sơ tổ khối, giáo viên thông qua các phần mềm, phù hợp với tình hình từng đơn vị; đồng thời bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý để giảm áp lực về thời gian, khối lượng công việc, giảm tối đa việc in ấn các loại hồ sơ, sổ sách, …

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong trường học, quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản. Tập trung thực hiện các nội dung: tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, cháy nổ và ứng phó với thiên tai; sử dụng hợp lý, bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản tránh mất mát, hư hỏng; tiếp tục duy trì cảnh quan môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp-an toàn gắn với thực hiện các phong trào do ngành phát động.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cấp trên, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch. Đối với các hoạt động giáo dục có số người tham gia đông (trải nghiệm, văn nghệ, thể dục thể thao, …), các trường học cần xem xét hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục huy động các nguồn xã hội hoá hợp pháp để khắc phục khó khăn trong việc bảo trì, bảo dưỡng bể bơi và sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường học (sửa chữa nhỏ) trong thời gian chờ cấp trên xem xét giải quyết.

Thường xuyên tổ chức đánh giá cụ thể, chi tiết các kết quả đạt được so với mục tiêu các Chương trình giáo dục trọng điểm (các Nghị quyết, Đề án, …) theo từng học kỳ, năm học và giai đoạn để đề ra các giải pháp duy trì, phát huy các chỉ tiêu đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa đạt. Đối với các Chương trình giáo dục trọng điểm mới ban hành giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện (hoặc tham mưu cấp trên ban hành văn bản chỉ đạo), hàng năm đưa các chỉ tiêu thực hiện vào kế hoạch  năm học của ngành, trường và tổ chức thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định (theo Quý).

—————————–

[1] Phòng Giáo dục và Đào tạo, TH Số 1, MN Chơ Rao (Thanh tra huyện); Kiểm tra, công nhận duy trì đạt chuẩn theo mức độ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 tại huyện Ngọc Hồi; Kiểm tra công tác giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghi định 116/2016/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP và hoạt động giáo dục đặc thù trường PT DTNT, PT DTBT; …

[2] Phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành (https://pgd.csdl.moet.gov.vn); Phần mềm PCGD-XMC (http://pcgd.moet.gov.vn); Hệ thống quản lý nhà trường SMAS (https://smas.edu.vn); Phần mềm office 365; Hệ thống bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ETEP (https://taphuan.csdl.edu.vn); Hệ thống thông tin quản lý đào tạo và bồi dưỡng giáo viên TEMIS (https://temis.csdl.edu.vn);…

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.