Kết quả buổi đối thoại của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện với ngành GDĐT huyện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Như đã đưa tin, ngày 27/12/2017, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã gặp gỡ, đối thoại với toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Trong không khí cởi mở, dân chủ đại diện cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã thẳng thắn trao đổi, đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị với đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi, giải đáp hơn 12 lượt câu hỏi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đặt ra như: Đề nghị UBND huyện bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu theo quy định; bố nhiệm cán bộ quản lý còn thiếu cho các trường mầm non Bình Minh, THCS Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Thị Minh Khai; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục; bố trí kinh phí ngay từ đầu năm để Trung tâm GDNN-GDTX huyện triển khai các lóp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện…

Trên cơ sở những ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, trả lời các ý kiến, thắc mắc một cách thiết thực, thẳng thắng và thỏa đáng.

Để giải quyết kịp thời các vấn đề của các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, góp phần tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triên khai một số nhiệm vụ sau:

Hiệu trưởng Trường THCS Bờ Y tham gia ý kiến tại buổi đối thoại trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Thanh Mai.

Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch cần tham mưu UBND huyện bố trí tạm ứng từ nguồn ngân sách huyện để đảm bảo triển khai các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện kịp thời; Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, các đơn vị liên quan: Tham mưu đề xuất IJBND huyện phương án nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ kê toán trường.

Trên cơ sở tổng số biên chế được UBND tỉnh giao, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện bổ sung giáo viên tại cấp học Mầm non, Tiểu học (theo Quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ); Tham mưu UBND huyện đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc chuyển ngạch cho giáo viên đã tốt nghiệp Đại học trên địa bàn huyện.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tiếp tục rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục và đào tạo cua cắc trường học trên địa bàn huyện; tham mưu đề xuất UBND huyện phương án xử lý; đồng thời phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị liên quan xây dụng và thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh, hướng nghiệp dạy nghề, phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã, thị trấn cần chủ động, tích cực tuyên truyền vận động; có các giải pháp kịp thời, thiết thực để hỗ trợ, động viên các em học sinh tới lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.