Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành GDĐT năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 09/9/2021, bà Y Lan – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký, ban hành Thông báo số 467/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2021.

Theo đó Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2021 đối với 66 thí sinh và công nhận kết quả trúng tuyển đối với 42 thí sinh.

Kết quả tuyển dụng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện (địa chỉ: http://ngochoi.kontum.gov.vn/) và được gửi bằng văn bản đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, các thí sinh trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện (địa chỉ: Tầng 2, trụ sở HĐND và UBND huyện, thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng thực hiện theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.

Dưới đây là Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm năm 2021:                                                 

Dưới đây là Kết quả tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2021:  

Nội dung Thông báo số 467/TB-HĐTD:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.