Không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

“Không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo” – Trích Công văn số 410/SGDĐT-CTTT của Sở GDĐT.

Nhằm ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng nêu trên, ngày 02/4/2019, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Trọng Thắng đã ký công văn gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;  Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.