Khung thời gian năm học 2023-2024 của học sinh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 380/QĐ-UBND về khung hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Tựu trường ngày 28/8/2023. Riêng đối với lớp 1: Từ ngày 21/8/2023 (thực hiện “Tuần làm quen” và triển khai tăng cường Tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030).

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023.

3. Bắt đầu học kỳ I vào ngày 06/9/2023, kết thúc học kỳ I trước ngày 13/01/2024. Bắt đầu học kỳ II vào ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

4. Tổng số tuần thực học

– Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

– Đối với giáo dục thường xuyên: Đối với các lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 12 cấp trung học phổ thông là 32 tuần (mỗi học kỳ có 16 tuần). Đối với các lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 cấp trung học phổ thông là 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trước ngày 31/7/2024.

7. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 và Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Về thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ và nghỉ phép

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép trong năm.

b) Nghỉ tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 05/02/2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp, năm Quý Mão) đến hết ngày 17/02/2024 (nhằm Mùng 8 tháng Giêng, năm Giáp Thìn).

c) Ngoài thời gian nghỉ hè theo quy định giáo viên được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm (thực hiện hoán đổi ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với hoạt động của đơn vị).

Xem chi tiết Quyết định tại đây: QĐ380