Mời dự Hội nghị giao ban ngành giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; triển khai, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kính mời đại biểu dự Hội nghị giao ban ngành Giáo dục huyện, cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Chủ trì: Ông Kiều Quốc Tường – Trưởng Phòng GD&ĐT;

– Lãnh đạo, nhân viên Phòng GD&ĐT;

– Hiệu trưởng các trường học trực thuộc (khi Phó Hiệu trưởng dự họp cần báo cáo trước với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT).

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, khai mạc lúc 14 giờ ngày 22/8/2023 (thứ Ba), tại Hội trường Phòng GD&ĐT (tầng 2).

3. Chuẩn bị nội dung

3.1. Các bộ phận Phòng GD&ĐT: Chuẩn bị các nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới và nội dung giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các trường học.

3.2. Các trường học trực thuộc:

– Chuẩn bị báo cáo của đơn vị (để báo cáo trực tiếp tại Hội nghị) về việc thực hiện các nhiện vụ trong hè và chuẩn bị cho năm học mới: Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị; việc chuẩn bị SGK, đồ dùng học tập của học sinh – bao gồm thực hiện vận động SGK, đồ dùng học tập theo Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”; công tác tập huấn, bồi dưỡng tại cơ sở; …;

– Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT (qua IOffice) trước ngày 18/8/2023.

Kính mời đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian nêu trên.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.