Một số nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục huyện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác giáo dục trên địa bàn và các yêu cầu nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các cháu học sinh Trường MN Bình Minh trong buổi tham quan Trường TH Số 1 TT Plei Kần. Ảnh: Hồng Nhung.

Hoàn thành các nhiệm vụ đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tại Thông báo kết luận giao ban ngành quý II/2019 (số 36/TB-PGDĐT ngày 03/6/2019); kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn tồn đọng, chưa hoàn thành (nếu có).

Về thời gian tựu trường, thời gian tổ chức các hoạt đông giáo dục trong năm học; thời gian nghỉ hè, nghỉ phép, nghỉ Lễ, nghỉ Tết: Các trường thực hiện theo Quyết định số 847/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020, cụ thể:

Tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để vận động học sinh ra lớp, duy trì tốt sĩ số và tỉ lệ chuyên cần của học sinh.

Nhanh chóng ổn định nề nếp trường lớp, ổn định các tổ chức, bộ phận trong nhà trường: phân công phân nhiệm cho đội ngũ; sắp xếp lớp học; bầu ban cán sự, Hội đồng tự quản lớp; trang trí lớp học; các nề nếp sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội-Sao, sinh hoạt tập thể, …

Quan tâm đến việc chuẩn bị trang phục, sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập cho học sinh; thực hiện các phương án như thông báo cho phụ huynh mua sắm, vận động các nguồn tài trợ, quyên góp … để đảm bảo tất cả các học sinh có đủ trang phục, sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng để đến trường.

Chủ động xây dựng các loại Kế hoạch trong năm học của nhà trường, gồm Kế hoạch năm học; kiểm tra nội bộ; tổ chức Hội thảo, chuyên đề; bộ quy tắc ứng xử; dự giờ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên; sinh hoạt Đội-Sao và các Kế hoạch của các bộ phận, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Hoạt động cụ thể được đề ra trong các Kế hoạch, cần lựa chọn những hoạt động cơ bản, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà trường; tránh việc đề ra quá nhiều công việc dẫn đến triển khai thực hiện kém hiệu quả, hình thức. Đối với các nội dung đã có cơ sở pháp lý (có hướng dẫn, chỉ đạo bằng văn bản của cấp trên), các đơn vị sớm triển khai thực hiện tránh để các công việc bị dồn ứ, chồng chéo.

Sau ngày tựu trường, tập trung tổ chức các hoạt động thường kỳ đầu năm học: Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng (có hướng dẫn riêng); tổ chức tập huấn tại trường các nội dung được bồi dưỡng, tập huấn ở cấp trên; họp phụ huynh đầu năm (lớp, trường), tổ chức Hội nghị (công chức, viên chức, công đoàn,…), phát động phong trào thi đua và tổ chức thi đua theo cụm (có hướng dẫn riêng); khám sức khỏe học sinh; tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh; thu hồ sơ, thủ tục các loại chế độ, chính sách dành cho học sinh…; các hoạt động này không để kéo dài, ảnh hưởng đến công tác dạy học, hoàn thành trước 20/9/2019.

Tiếp tục thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính gắn với các hoạt động của ngành, trong đó chú trọng tinh giản các loại hồ sơ, sổ sách không cần thiết, rườm rà, hình thức của nhà trường và giáo viên; từng bước thay chuyển văn bản giấy (các loại báo cáo, kế hoạch, …) bằng văn bản điện tử (thực hiện chuyển file sang định dạng có đuôi *.pdf); thiết lập, lưu trữ và quản lý các loại hồ sơ, các hoạt động trong nhà trường trên máy vi tính.

Cập nhật, quản lý các loại số liệu trên các phần mềm quản lý của ngành, đảm bảo số liệu đầu năm được cập nhật đầy đủ, chính xác, trùng khớp với các báo cáo, hồ sơ khác của nhà trường. Để hạn chế thực hiện các báo cáo bằng văn bản, biểu mẫu từ các đơn vị, sau ngày 10/9/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ sử dụng số liệu báo cáo đầu năm trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành (http:// csdl.moet.gov.vn) và các phần mềm quản lý nhà trường khác để thực hiện thống kê, tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành.

Đổi mới trong việc tổ chức thao giảng, dự giờ đánh giá giáo viên; tổ chức các Hội thi; tổ chức đổi mới phương pháp dạy học: Các đơn vị cần thảo luận, thống nhất hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện trong nội bộ nhà trường, đảm bảo đúng với quy định của ngành vừa phù hợp, hiệu quả tại đơn vị; việc tổ chức thao giảng, dự giờ, tổ chức các Hội thi tuyệt đối không làm trái với các quy định của ngành, tránh gây áp lực, căng thẳng cho giáo viên và học sinh.

Có phương án để khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong năm học 2018-2019; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh (theo Nghị định 116, Nghị định 86, …); các khoản thu chi ngoài ngân sách; đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho người lao động (đóng bảo hiểm, thai sản, …); tình trạng bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo; định hướng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc sử dụng mạng xã hội; … Nâng cao vai trò của thủ trưởng đơn vị và các cá nhân phụ trách trong việc ngăn chặn, phòng ngừa các sai phạm; thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ, học sinh và dư luận xã hội để có biện pháp quản lý phù hợp, đúng theo các quy định của Nhà nước.

Đinh Công Hòa (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).