Ngành giáo dục huyện hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Văn bản về việc hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ “Cả nước chung tay Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, thời gian vận động được bắt đầu từ 0h00 ngày 01/12/2017 đến hết 24h00 ngày 31/12/2017. Người ủng hộ hoàn toàn tự nguyện bằng cách nhắn tin ủng hộ, đóng góp vì người nghèo theo cú pháp: VNN gửi 1408. Với mỗi tin nhắn, người ủng hộ sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo.

Với cú pháp nhắn tin VNN gửi 1408 người ủng hộ sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo.

Phòng Giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh về cuộc vận động nhắn tin ủng hộ “Cả nước chung tay Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; đăng tải thông tin về cuộc vận động trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Được biết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10/2017 – 18/11/2017), tối 15/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan đã tổ chức cầu truyền hình “Chung tay vì người nghèo” năm 2017.

Mời xem chi tiết Văn bản hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ “Cả nước chung tay Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” Tại đây !

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.