Ngành Giáo dục tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay 02/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Y Lan – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo các đơn vị liên quan. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu các xã, thị trấn.

Đồng chí Y Lan- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2020-2021, cùng với giáo dục cả nước, ngành giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, phát huy kết quả đã đạt được từ những năm học trước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của xã hội, sự cố gắng của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nên chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tích đáng khích lệ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng đồng bộ. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý được quan tâm, 100% học sinh và giáo viên các trường tiểu học và THCS được cấp tài khoản Micrsoft Office 365 để triển khai dạy và học trực tuyến trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Toàn ngành có 22/30 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 73%. Chất lượng phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và xoá mù chữ cho người lớn tuổi được củng cố, duy trì đạt chuẩn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Đến cuối năm học 2020-2021, toàn ngành có gần 850 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trên 93% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; trên 92% viên chức đến cuối năm học Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về kết quả học tập đến cuối năm học, đối với bậc học mầm non, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 4,41%; tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 6,8%; Chất lượng giáo dục của trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 92%-98%; chất lượng trẻ nhà trẻ đạt 92%; 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được bàn giao cho các trường tiểu học.

Đối với bậc Tiểu học, học sinh được đánh giá hoàn thành, hoàn thành tốt Môn Toán và môn Tiếng Việt chiếm trên 97%. Đối với bậc Trung học cơ sở, học sinh có Học lực, khá, giỏi chiếm tỷ lệ gần 60%. Học sinh xếp hạnh kiểm Trung bình trở lên chiếm tỷ lệ trên 99%. Đặc biệt, trong năm học đã có 1.095 lượt tập thể, cá nhân là Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích cao trong công tác dạy và học.

Bước vào năm học mới 2021- 2022, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp, chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19. Tiếp tục thi đua, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1, nâng cao tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp. Thực hiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Lan – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo huyện đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, trong năm học mới 2021-2022, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo huyện và cấp uỷ, chính quyền địa phương có những giải pháp căn cơ khắc phục khó khăn tập trung triển khai một số nhiệm trọng tâm như:

Thứ nhất đối với phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường trước hết thực hiện tốt việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của chính quyền và hướng dẫn của ngành y tế.

Thứ hai làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương để đảm bảo các điều kiện tốt nhất và thực hiện chương trình GDPT 2018 ở lớp 1, lớp 2 và 6 và chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho việc dạy học lớp 3 và lớp 7 những năm tiếp theo.

Ba là tham mưu cho chính quyền phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác vận động vật chất phục vụ cho công tác dạy và học của các cháu.

Bốn là tiếp tục thực hiện các phong trào, phong trào xây dựng nhà vệ sinh thân thiện trong trường học gắn với xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm là làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ giáo dục của nhà trường nhất là việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thay sách giáo khoa.

Sáu là tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục nhất là chất lượng học sinh DTTS theo Nghị quyết đã đề ra. Đối với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể các xã, thị trấn yêu cầu trước hết thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục; phân công cán bộ tổ chức đoàn thể phụ trách các trường thôn, làng các lĩnh vực về giáo dục trên địa bàn. Phối hợp các nhà trường huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp cũng như duy trì sỹ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh, có giải pháp quan tâm con em có hoàn cảnh khó khăn đến trường học tập. Chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các nhà trường thực hiện tốt công tác y tế trường học nói chung và công tấc dịch bệnh nói riêng, tuyên truyền cha mẹ học sinh tham gia BHYT cho học sinh trên địa bàn.

Tại hội nghị, đã công bố các Quyết định khen thưởng của các cấp cho 1.095 lượt tập thể, cá nhân là Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh vì đã có thành tích cao trong công tác dạy và học năm học 2020-2021.

Thy Thảo