Ngành Giáo dục ủng hộ trên 80 triệu đồng cho quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là kết quả cuộc vận động toàn ngành Giáo dục huyện Ngọc Hồi chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủng hộ Quỹ Vắc xin COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum, từ ngày 10/6 đến ngày 20/6/2021, toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi đã ủng hộ được 83.206.000 đồng (tám mươi ba triệu hai trăm lẻ sáu ngàn đồng).

Toàn bộ số tiền trên được các nhà trường chuyển trực tiếp qua tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh.

Trong thời gian này, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục cũng đã phát động chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử của ngành.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh ngành giáo dục huyện chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.