Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều nay 30/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi tiếp tục triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn; chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được quan tâm.

Trong năm học, tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp toàn huyện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; chất lượng giáo dục trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 90%-96%; 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non vào học lớp 1. Đối với bậc tiểu học, hơn 98% học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 vào học lớp 6 đạt 100%. Đối với bậc THCS, 99,76% học sinh có hạnh kiểm từ trung bình trở lên; hơn 95% học sinh có học lực từ trung bình trở lên, trong đó, học sinh khá, giỏi chiếm trên 45%.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy các kết quả đạt được. Trong đó, chủ động rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Tại Hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.