Phòng Giáo dục và Đào tạo ký kết thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 14/9/2018, tại Trường THCS Bờ Y, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện ông Nguyễn Hương Tích đã cùng với lãnh đạo Đồn biên phòng các xã Sa Loong, Đắk Xú, Dục Nông và lãnh đạo Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở các xã biên giới huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2018-2025.

Đại diện Phòng GD&ĐT và đại diện các đồn biên phòng thực hiện Lễ ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Công Hoà.

Mục tiêu của chương trình nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học; giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là học sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới. Tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân về chủ trương, nội dung, ý nghĩa của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học góp phần vào nâng cao dân trí, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới.

Chương trình phối hợp cũng nhằm duy trì và từng bước nâng cao chất lượng kết quả công tác chống mù chữ (nhất là người dân tộc thiểu số “DTTS” và phụ Nữ), phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Thực hiện chương trình, Phòng GD&ĐT và Đồn biên phòng các xã thống nhất cam kết phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương (Hội nông dân, Nông nghiệp, nông thôn, Y tế, thú y,…) xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, dạy nghề,…nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, ở mọi lứa tuổi được học tập, được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng.

Định kỳ hàng năm, các đồn Biên phòng cung cấp thông tin về kết quả và đề xuất các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện cho các năm tiếp theo.

Đinh Công Hoà (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).