Phóng sự: Dấu ấn lớp 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phóng sự do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum (KRT) thực hiện.

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1. Những khó khăn ban đầu đã từng bước được tháo gỡ kịp thời tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh. Sau gần một năm triển khai, giáo viên và học sinh các trường tiểu học đã nhanh chóng bắt nhịp chương trình.

Hiệu quả năm đầu tiên triển khai chương trình lớp 1 mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.