Quản lý hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện, nhân đạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo và quản lý hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện, nhân đạo.

Học sinh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc nhận quà hỗ trợ do các nhà hảo tâm trao tặng.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị trường học trực thuộc một số nội dung khi tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo và quản lý hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện, nhân đạo; cụ thể như sau:

Các trường học và các nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục huyện tiếp tục phát huy công tác từ thiện, nhân đạo mà thời gian qua đã được thực hiện tốt, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ đối với các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài ngành giáo dục. Ngoài việc đẩy mạnh kêu gọi, vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực vào việc phục vụ các hoạt động của nhà trường; khuyến khích các trường học vùng thuận lợi tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ cho các trường vùng dân tộc thiểu số và các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện. Việc tổ chức vận động, quyên góp cần thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, nhận được sự đồng thuận của nhân dân và phụ huynh; góp phần giáo dục đối với các em học sinh về tinh thần “tương thân tương ái”.

Đối với quà, hàng từ thiện, nhân đạo do các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ; các đơn vị cần thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, cấp phát và sử dụng trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với các quy định của pháp luật; tránh để xảy ra các sai sót đáng tiếc, tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và của ngành.

Ngọc Hiền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).