Sách Tiếng Việt lớp 2, Tập 2 (Cánh diều)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 2 thuộc bộ sách Cánh diều được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sau đây là nội dung sách Tiếng Việt lớp 2, tập 2 (Cánh diều) để các thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh nắm được nội dung của SGK cho năm học 2021-2022.

Sách Tiếng Việt lớp 2 Cánh Diều – Tập 2 do GS.Nguyễn Minh Thuyết là Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên và các Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thủy, Lê Hữu Tình.

Cánh Diều là một trong 3 bộ sách giáo khoa lớp hai được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng từ năm học 2021-2022.

>> Download Sách Tiếng Việt lớp 2, Tập 2 (Cánh diều).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.