Tài liệu ôn tập dành cho HS THCS trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung ôn tập và hệ thống bài tập được Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum biên soạn hướng dẫn học sinh THCS (từ lớp 6 đến lớp 9) ôn tập, học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trường download về để cho học sinh ôn tập.

Ngoài nội dung ôn tập của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học có thể bổ sung thêm bài tập ôn tập cho phù hợp với năng lực của học sinh đơn vị mình.

>> Tải về bộ tài liệu ôn tập cho HS từ lớp 6 đến lớp 9 Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.