Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quản lý HS trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5; Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Lễ Phục sinh năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để duy trì ổn định nề nếp dạy học, giáo dục và đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị trường học trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương và dịp Lễ Phục sinh năm 2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành văn bản yêu cầu các trường học trực thuộc triển khai thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:

Học sinh Trường THCS tổ chức cho học sinh vui chơi tập thể, tham gia hoạt động sinh hoạt ngoại khoá lành mạnh. Ảnh: Võ Văn Hoang.

Về thời gian nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019: Các đơn vị thực hiện theo Công văn số 420/SGDĐT-VP ngày 08/4/2019 Của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc nghỉ Lễ ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5) và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019.

Về quản lý học sinh trong dịp lễ Phục sinh: Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động và quản lý học sinh đi học đầy đủ trong dịp các tôn giáo tổ chức lễ Phục sinh. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học đi lễ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác duy trì sĩ số và chất lượng dạy học, giáo dục của nhà trường.

Trong thời gian nghỉ Lễ, phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực cơ quan nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự tại đơn vị, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tại đơn vị.

Kịp thời báo cáo Phòng GD&ĐT khi có sự việc bất thường xảy ra tại đơn vị trong thời gian nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ Phục sinh năm 2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.