Tăng cường phòng chống ma túy, ngăn chặn tình trạng học sinh mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản gửi các đơn vị trường học trực thuộc về việc tăng cường phòng chống ma túy, ngăn chặn tình trạng học sinh mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử cho học sinh thông qua các buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa và lồng ghép trong các tiết dạy chính khoá. Trong đó, khai thác có hiệu quả Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, thông báo đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của đơn vị được biết (có Tài liệu cuối bài viết)

Có hình thức, biện pháp thích hợp để nắm bắt, phối hợp với gia đình, các cơ quan có liên quan kịp thời ngăn chặn học sinh mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử(nếu có), đặc biệt quan tâm tới các đối tượng học sinh có nguy cơ cao (học sinh trên địa bàn Thị trấn và các xã vùng ven, học sinh có bố mẹ đi làm ăn xa, …).

Kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo những vụ việc có liên quan đến vi phạm về mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh (báo cáo bằng văn bản ngay sau khi phát hiện sự việc).

Tài liệu: Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông.

Đường liên kết xem và tải tài liệu .pdf: Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.