Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 29 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chuyển trụ sở làm việc đến địa điểm mới, tại Tầng 6 và Tầng 7 – Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum (Trụ sở làm việc của các Sở, ban, ngành thuộc Khối Văn hoá xã hội), Tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Số điện thoại, số fax và các thông tin liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum không thay đổi.

Chi tiết thông báo trong tệp đính kèm:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.