Thông báo thời gian tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 của các trường học trực thuộc

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi thông báo thời gian tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 của các trường học trực thuộc, cụ thể như sau:

TT Đơn vị Địa chỉ Ngày tổ chức
1 MN Họa Mi Xã Sa Loong 8h, ngày 23/5/2023
2 TH Số 2 Thị trấn Thị trấn Plei Kần 7h30, ngày 23/5/2023
3 TH Trần Quốc Toản Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 23/5/2023
4 TH Đăk Dục Xã Đăk Dục 7h30, ngày 23/5/2023
5 TH Lê Văn Tám Xã Đăk Dục 7h30, ngày 23/5/2023
6 TH Bế Văn Đàn Xã Pờ Y 7h30, ngày 23/5/2023
7 TH Nguyễn Huệ Xã Sa Loong 8h, ngày 23/5/2023
8 TH Nguyễn Văn Trỗi Xã Sa Loong 8h, ngày 23/5/2023
9 THCS Sa Loong Xã Sa Loong 7h30, ngày 23/5/2023
10 MN Hoa Hồng Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 24/5/2023
11 MN Chơ Rao Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 24/5/2023
12 MN Sơn Ca Xã Đăk Kan 8h, ngày 24/5/2023
13 MN Đăk Dục Xã Đăk Dục 8h, ngày 24/5/2023
14 MN Bờ Y Xã Bờ Y 8h, ngày 24/5/2023
15 MN Đăk Nông Xã Đăk Nông 8h, ngày 24/5/2023
16 MN Bình Minh Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 24/5/2023
17 TH Số 1 Thị trấn Thị trấn Plei Kần 7h30, ngày 24/5/2023
18 TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Pờ Y 7h30, ngày 24/5/2023
19 TH Đăk Ang Xã Đăk Ang 7h30, ngày 24/5/2023
20 TH Kim Đồng Xã Đăk Ang 7h30, ngày 24/5/2023
21 TH-THCS Đăk Xú Xã Đăk Xú 7h30, ngày 24/5/2023
22 THCS Đăk Dục Xã Đăk Dục 7h30, ngày 24/5/2023
23 THCS Bờ Y Xã Pờ Y 7h30, ngày 24/5/2023
24 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Plei Kần 7h30, ngày 24/5/2023
25 MN Đăk Ang Xã Đăk Ang 8h, ngày 25/5/2023
26 MN Đăk Xú Xã Đăk Xú 8h, ngày 25/5/2023
27 THCS Thị trấn Pleikần Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 25/5/2023
28 PTDT BT THCS Ngô Quyền Xã Đăk Ang 7h30, ngày 25/5/2023
29 TH-THCS Lý Tự Trọng Xã Đăk Kan 8h, ngày 25/5/2023
30 TH-THCS Đăk Nông Xã Đăk Nông 7h30, ngày 26/5/2023
31 MN Tư thục Mỹ Hưng Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 26/5/2023
32 MN Tư thục Ban Mai Xanh Thị trấn Plei Kần 8h, ngày 26/5/2023
33 MN Dân lập 732 Xã Đắk Kan Không tổ chức

Kính báo để Lãnh đạo các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện biết, quan tâm sắp xếp thời gian đến dự và động viên thầy cô giáo, học sinh trong buổi Lễ tổng kết năm học 2022-2023 tại các nhà trường.

Theo kế hoạch của các nhà trường, học sinh các sẽ nghỉ hè ngay sau lễ bế giảng.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.