Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019: Sự nghiệp giáo dục dự kiến tuyển 81 biên chế

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND huyện vừa có Thông báo về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019.

Tại Thông báo, UBND huyện cần tuyển dụng tổng số người làm việc năm 2019 là 83 người, trong đó:

Sự nghiệp giáo dục dự kiến đăng ký tuyển 81 biên chế, cụ thể: Bậc Mầm non 55 chỉ tiêu; bậc Tiểu học 22 chỉ tiêu; bậc Trung học cơ sở 02 chi tiêu; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – GDTX 02 chỉ tiêu.

Sự nghiệp Văn hóa thông tin nhu cầu tuyển dụng năm 2019 là 02 biên chế.

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển được quy định như sau:

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển khai không đúng sự thật sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại lệ phí dự tuyên đã nộp. Bên cạnh đó mỗi thí sinh nộp 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 02/01/2020, Phòng Nội vụ huyện  phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự xét tuyển. Hồ sơ đã nộp, không trả lại. Người dự tuyến phải trực tiếp nộp hồ sơ.

Tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019 được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, trong đó việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Nghị định sổ 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nêu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ tại vòng 2, như sau:

Đối với viên chức cấp huyện kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về kiến thức hiểu biết chung và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm sát hạch thông qua phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thời gian và địa điểm xét tuyển được Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh, gọi điện hoặc đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi).

Phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng ngạch hạng công chức, viên chức. Mức thu phí dự kiến 500.000đ/01 người.

Xem Kế hoạch số 2011/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019 Tại đây

Xem chi tiết thông báo:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.