Thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị về giáo dục ở huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 5/10/2011 của Bộ Chính trị khóa XI và Kế hoạch số 20 – KH/TU, ngày 10/4 /2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở (THCS), tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn, trong 10 năm qua, Huyện ủy Ngọc Hồi tích cực chỉ đạo UBND huyện, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các TCCS đảng triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, 9/9 trường THCS có thư viện, trong đó có 6 trường có thư viện đạt chuẩn. Ảnh: Đ.V

Ngay sau khi có Chỉ thị, Kế hoạch của các cấp, UBND huyện Ngọc Hồi ban hành Quyết định số 295/QĐ-BCĐPCGD về việc ban hành Quy chế, phối hợp tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện; phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện công tác phổ cập giáo dục và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục huyện và nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Trên cơ sở đó, hàng năm, UBND huyện Ngọc Hồi thành lập các đoàn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại các xã, thị trấn để công nhận hoặc công nhận lại đối với các xã đạt; đề nghị ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp tỉnh về kiểm tra công nhận khi đạt các tiêu chí.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Bộ Chính trị, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện Ngọc Hồi tiếp tục được đầu tư, mạng lưới trường lớp được phát triển đồng bộ ở các cấp học, ngành học. Chính nhờ sự quan tâm đầu tư kịp thời cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy học, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên nhằm học đáp ứng với nhu cầu đổi mới giáo dục nên giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS phát triển ổn định, giáo dục thường xuyên được duy trì, các điều kiện như cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế chính sách ưu tiên đối với đội ngũ nhà giáo… ngày một đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Mạng lưới trường lớp mầm non được mở rộng tới tất cả các thôn, làng, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 1 trường mầm non độc lập. Đến nay, tỷ lệ trẻ 5 tuổi học chương trình GDMN 1.305/1.307 trẻ, đạt tỷ lệ 99,8% (có 2 trẻ bị não úng thủy không thể ra lớp); tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình Mầm non năm học 2020-2021 đạt tỷ lệ 100%. Số trẻ, học sinh đến trường học 2 buổi/ngày đạt 98,84%. Tính đến hết học kỳ I năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 6,7%, tỷ lệ trẻ thấp còi còn 8,84%; trẻ 5 tuổi người DTTS được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1 đạt 100%. 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn.

Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được duy trì bền vững. Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tất cả các trường tiểu học tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đều tổ chức học 2 buổi/ngày. Đến nay, huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Đối với công tác phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi 11-14 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97,39%; tỷ lệ huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%; tỷ lệ trẻ từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt 92,95%. Giáo viên THCS đạt tỷ lệ 1,82 giáo viên/lớp; giáo viên trình độ chuẩn đạt 99,7%. Mạng lưới cơ sở giáo dục THCS bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn, đủ phòng học, thư viện, thiết bị dạy học tối thiểu, sân chơi, bãi tập, nguồn nước, nhà vệ sinh.

Công tác XMC và chống tái mù chữ luôn được chính quyền và ngành Giáo dục huyện Ngọc Hồi quan tâm, đặc biệt là việc mở rộng đối tượng XMC cho người lớn và đồng bào DTTS.

Huyện Ngọc Hồi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, vận động các đối tượng, nhất là đối tượng đồng bào DTTS đi học đúng độ tuổi, chống bỏ học, đến việc lồng ghép dạy XMC; đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, XMC, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Đến nay, đã mở được 7 lớp XMC, lớp bổ túc THCS với 147 học viên tham gia.

Việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học bậc THPT hoặc các trường đào tạo nghề ngày càng tăng. Số học sinh sau khi tốt nghiệp THCS ở nhà tham gia lao động sản xuất có chiều hướng giảm.

Sau 10 năm huyện Ngọc Hồi triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW đã đem lại những kết quả đáng kể trong công tác giáo dục. Theo đó, cơ sở vật chất tại các trường học đáp ứng cho việc giảng dạy, học tập. Toàn huyện có 30 trường, trong đó có 10 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 6 trường THCS và 3 trường TH-THCS, trong đó có 22/30 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì và nâng cao chất lượng PCGD-XMC. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS từng bước được nâng cao…

Đắc Vinh (http://baokontum.com.vn/).