Thuyên chuyển giáo viên, nhân viên theo nguyện vọng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản về việc thuyên chuyển viên chức theo nguyện vọng, theo đó công tác thuyên chuyển giáo viên, nhân viên của năm học tới (2020-2021), được triển khai thực hiện như sau:

Ảnh minh họa.

– Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Đăk Ang thủ trưởng đơn vị thông báo cho viên chức tại đơn vị có nguyện vọng thuyên chuyển về các xã, thị trấn cụ thể như sau:

+ Về tiêu chuẩn, điều kiện: Thời gian công tác tại xã Đăk Ang đủ 03 năm đối với nữ và 05 năm đối với nam; có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn (trừ xã Đăk Ang).

+ Về hồ sơ xin thuyên chuyển: Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị; bản kiểm điểm quá trình công tác trong thời gian công tác tại đơn vị; bản sao hộ khẩu thường trú; biên bản họp xét của nhà trường và tờ trình đề nghị thuyên chuyển giáo viên của nhà trường (kèm theo danh sách giáo viên theo Mẫu gửi kèm).

– Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại thủ trưởng đơn vị thông báo đến viên chức tại đơn vị có nguyện vọng thuyên chuyển đến công tác tại xã Đắk Ang, cụ thể như sau:

+ Về tiêu chuẩn, điều kiện: Không kể thời gian công tác, khuyến khích những giáo viên trẻ, nhiệt huyết, những giáo viên chưa công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa viết đơn tình nguyện thuyên chuyển.

+ Về hồ sơ xin thuyên chuyển: Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị; văn bản đề nghị thuyên chuyển viên chức của Thủ trưởng đơn vị (kèm theo danh sách theo Mẫu gửi kèm).

– Một số điểm lưu ý trong công tác thuyên chuyển, luân chuyển:

+ Chỉ thực hiện việc thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên, nhân viên đối với các trường trực thuộc trong khoảng thời gian sau khi kết thúc năm học cũ đến trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

+ Chỉ xem xét đề nghị thuyên chuyển, luân chuyển trong năm học đối với các trường hợp đặc biệt sau:

+ Phục vụ yêu cầu cấp bách trong công tác giảng dạy do thành lập trường mới hoặc tăng đột biến số lớp học, sĩ số học sinh hay thừa, thiếu số tiết cục bộ theo môn học.

+ Bị kỷ luật cần phải chuyển đổi công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác trong các trường hợp: Bản thân; vợ (chồng); con ruột; cha, mẹ của bên vợ (hoặc chồng) bị bệnh hiểm nghèo thuộc danh mục 42 bệnh hiểm nghèo ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

– Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/4/2020.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.