Tỉnh Kon Tum triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3903/KH-UBND triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong triển khai, thực hiện Kế hoạch 3903/KH-UBND.

Theo thông tin của UBND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nòng cốt là lực lượng Công an đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, người dân đã tiếp cận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử phục vụ nhu cầu hàng ngày, như: Sử dụng thông tin về cư trú, thông tin thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và các loại giấy tờ cá nhân đã được tích hợp vào tài khoản Định danh điện tử để thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính trên các nền tảng công nghệ; thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh, trật tự, khai báo y tế thông qua ứng dụng VNeID…, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển công dân số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tính đến ngày 05 tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh đã thu nhận 146.878 tài khoản Định danh điện tử và đã kích hoạt được 85.501 tài khoản (đạt 20,31%), trong đó: Mức 1 là 11.779 tài khoản và Mức 2 là 73.722 tài khoản; còn lại 61.377 tài khoản chưa được kích hoạt (chiếm 79,69%), có khả năng không đạt chỉ tiêu, tiến độ được giao, chưa đạt mục tiêu “Phát triển công dân số của Đề án 06”.

Theo đó, để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, mang lại những tiện ích, thuận lợi cho người dân theo mục tiêu của Đề án 06 và chuyển đổi số, UBND tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục về ý nghĩa, tầm quan trọng, các tiện ích của tài khoản Định danh điện tử và ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, tham gia sử dụng ứng dụng VNeID của đông đảo người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử… Đặc biệt, là tuyên truyền đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu 100% công dân đã được phê duyệt tài khoản Định danh điện tử thực hiện kích hoạt thành công trên ứng dụng VNeID mức độ 2 và hoàn thành trước ngày 25/12/2023. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử và đảm bảo tỷ lệ đạt 100% phải kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố:  100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh có tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID mức 2 và sử dụng tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID để truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người thân đăng ký tài khoản Định danh điện tử mức 1 (tự đăng ký trên ứng dụng VNeID) và vận động người thân đăng ký tài khoản Định danh điện tử mức độ 2 (tại bộ phận thu nhận hồ sơ cấp CCCD, ĐDĐT lưu động hoặc cố định), kích hoạt, sử dụng VneID truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành việc kích hoạt 335.512 tài khoản Định danh điện tử trong đợt cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tổ chức các Tổ Công tác lưu động để thu nhận hồ sơ, hướng dẫn kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 tại địa bàn cơ sở, khu vực vùng sâu, vùng xa…; huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sỹ vận động, hướng dẫn cán bộ, người dân trên địa bàn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách xác nhận sau khi đã cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử thành công và kết hợp tuyên truyền tới tận các hộ gia đình vào tất cả các ngày trong tuần từ ngày 11/11 đến ngày 30/12/2023 (cả thứ 7, chủ nhật…).

UBND các huyện, thành phố Chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 50 ngày, đêm đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; giao chỉ tiêu kích hoạt tài khoản Định danh điện tử hàng ngày theo tiêu chí 05 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, quá trình thực hiện phải đảm bảo tiến độ và hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản Định danh điện tử phục vụ mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06 trên địa bàn trước ngày 30/12/2023.

Theo Kế hoạch số 3903/KH-UBND.