Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay 26/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT.

Năm học 2021-2022, toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi có 33 trường học, trong đó có 13 trường mầm non (3 trường ngoài công lập), 11 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở (có 1 trường PTDTBT) và 3 trường TH-THCS; tổng số lớp, học sinh đến cuối năm học là 507 lớp/14.984 học sinh (bậc mầm non có 151 lớp/4093 học sinh, bậc tiểu học có 227 lớp/6.675 học sinh, bậc trung học cơ sở có 129 lớp/4.216 học sinh), riêng học sinh dân tộc thiểu số 8.618 em, chiếm tỉ lệ 57,5%.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy các kết quả đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học qua; bám sát chỉ tiêu về giáo dục tại các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của cấp trên để chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 phù hợp, hiệu quả; tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thương cho 09 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và công tác giáo dục năm học 2021 – 2022; UBND huyện khen thưởng cho 29 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 96 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Văn Tùng.