Trường TH Đắk Dục được giới thiệu tham gia Chương trình bóng đá trường học của FIFA

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ tình hình thực tế các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu Trường tiểu học Đắk Dục tham gia Chương trình bóng đá trường học của FIFA. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai.

Ảnh minh hoạ.

Nhằm phát triển Bóng đá học đường trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, Vụ Giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai Chương trình Bóng đá trường học của FIFA.

Để Chương trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các Sở GDĐT cả nước chỉ đạo các Phòng GDĐT và các đơn vị trường học trực thuộc giới thiệu danh sách các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia Chương trình.

Theo quy định, các trường tham gia Chương trình phải có sân tập luyện, có giáo viên giáo dục thể chất để thực hiện Chương trình Bóng đá trường học của FIFA.

Trước mắt mỗi trường tham gia được Chương trình dự kiến hỗ trợ 50 quả bóng đá và các lớp tập huấn nâng cao năng lực phát triển Bóng đá học đường cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất.

Đây là cơ hội tốt để Trường tiểu học Đắk Dục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào tập luyện bóng đá học đường nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện bóng đá thường xuyên cho học sinh.

Văn Anh (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).